Vi skiljer oss från andra HLR-utbildare.

När vi ändå har er framför oss vill vi ta tillfället i akt och också bjuda på några "Första Hjälpen" punkter såsom:
- Lägga en person i stabilt sidoläge. (En punkt som inte längre ligger med i ordinarie HLR-Utbildning)
- Bedöm situationen, säkra olycksplatsen och prioritera.
- Akuta sjukdomar. Stroke och Hjärtinfarkt

Utöver detta kan ni mot tidstillägg lägga till punkter som passar er verksamhet.

1.               Bedöm situationen, säkra olycksplatsen och prioritera. (Ingår i HLR-Utbildningen)
2.              Akuta sjukdomar                                                                     (Ingår i HLR-Utbildningen)
3.              Bedöm personens tillstånd                                                    (Ingår i HLR-Utbildningen)      
4.               Yttre blödning med förband                                                      
5.               Klämskada                                                                                          
6.               Brännskada                                                                                        
7.               Inre blödning
8.               Skallskada
9.               Förgiftning & Frätskada
10.            Elolycka
11.             Benbrott
12.             Stukning
13.             Nack- och ryggskada
14.             Drunkning
15.             Bett av djur eller människa
16.             Bukskada
17.             Avsliten kroppsdel
18.             Värmeslag
19.             Nedkylning & Köldskada
20.            Utslagen tand
21.             Urledvridning
22.             Förflyttningsteknik
23.             Näsblod
24.             Motorcykelolycka
25.             Krisstöd

Första Hjälpen