Komplettera gärna din HLR-Utbildning med en eller flera moment.

För att komplettera våra HLR-Utbildningar tar vi med Först på trafikolycka och Akuta sjukdomar, vilket ger en bra utbildning för kontor utan större risk för andra skador. Det är kanske inte så ofta ni behöver kunskap i Avsliten kroppsdel, eller förgiftning och frätskada. Då ska vi inte heller ta upp er dyra tid med sånt som ni inte behöver. Låt oss få veta era behov så syr vi ihop en HLR-kurs med anpassad första-hjälpen punkter.

1.               Bedöm situationen, säkra olycksplatsen och prioritera. (Ingår i HLR-Utbildningen)
2.              Akuta sjukdomar                                                                     (Ingår i HLR-Utbildningen)
3.              Bedöm personens tillstånd                                                    (Ingår i HLR-Utbildningen)      
4.               Yttre blödning med förband                                                      
5.               Klämskada                                                                                          
6.               Brännskada                                                                                        
7.               Inre blödning
8.               Skallskada
9.               Förgiftning & Frätskada
10.            Elolycka
11.             Benbrott
12.             Stukning
13.             Nack- och ryggskada
14.             Drunkning
15.             Bett av djur eller människa
16.             Bukskada
17.             Avsliten kroppsdel
18.             Värmeslag
19.             Nedkylning & Köldskada
20.            Utslagen tand
21.             Urledvridning
22.             Förflyttningsteknik
23.             Näsblod
24.             Motorcykelolycka
25.             Krisstöd

Första Hjälpen