Det berör oss alla... Det berör oss alla...


Plötsligt hjärtstopp drabbar ca 10 000 personer och är den vanligaste dödsorsakern i Sverige. 95% överlever INTE!

Rätt agerande i rätt tid ökar chansen till överlevnad. 

Vad är ett "plötsligt hjärtstopp"?
En normalpuls ligger på ca 70 slag/min, dvs ca 100.000 slag per dygn!
Rytmen i hjärtat kontrolleras av sinusknutan - ett område av specialiserade celler som finns i höger förmak. (markerd med gul cirkel på bilden) Sinusknutan producerar de elektriska impulser som utlöser varje hjärtslag och får kamrarna att dra ihop sig och pumpa blod ut till vitala delar, bl.a. din hjärna. 100.000 gånger per dygn!

När något orsakar att Sinusknutan inte kan producera impulser eller att hjärtcellerna inte slår i takt hamnar hjärtat i ett bioelektriskt kaos och  börjar fibrilera. Pumpförmågan upphör omedelbart att fungera och den drabbade förlorar medvetandet. 

Vid hjärstopp minskar överlevnadschansen med 10% per minut!
Räddningsverket kommer i genomsnitt på 14 minuter efter larm.

1. Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa och hjärnan får inte syre
    Den omedelbara behandling som krävs är att du startar hjärt-   
    lungräddning och manuellt pumpar runt blodet.

2. Om du agerar inom 3 minuter är överlevnadschansen 70%
3. Efter 5 minuter blir hjärnskadorna bestående
4. Efter ca 10 minuter är hjärnan "död".
5. Efter ca 14 minuter kommer räddningspersonal.

Din kunskap behövs, snabbt!
_______________________________________________
”Det är inte vi som räddar liv.
Liv räddas av de personer som agerar på plats innan vi kommer."

                                                                                                 Anders Brunk,                                                                                  Ambulanssjuksköterska
 ______________________________________________

En HLR-Utbildning handlar om att ge dig mod och kunskap att kunna förlänga liv genom att:

Bedöma personens tillstånd

Utföra hjärtkomprimeringar


Syresätta blodet

Använda defibrilator (hjärtstartare)

 

Utbildningens innehåll

    - Kursen innehåller både teori och praktik.
     - Samtliga deltagare övar på en egen docka.
     
     Hjärt & Lungräddning

 •     De första kritiska minuterna - Kedjan som räddar liv
 •     Kontrollera livstecken. Medvetande- och andningskontroll 
 •     Larma på rätt sätt
 •     Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvåräddarteknik
 •     Vid normal andning men vid medvetslöshet lär vi oss lägga personen i stabilt sidoläge

   Luftvägstopp

 •    Åtgärder vid luftstopp, Heimlichmanövern/Buktryck, Ryggslag, HLR

  Hjärtstartare (Defibrillator)

 •    Information
 •    Apparatgenomgång
 •    Säkerhetsaspekter
 •    Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 •    Scenarieövningar.
 •    Samtliga kursdeltagare får praktiskt öva tills de känner sig säkra och bekväma med att använda en hjärtstartare.

   
 Akuta sjukdomar
 
  
   Kännetecken och omhändertagande vid:

 •   Stroke
 •   Hjärt- och kärlsjukdomar
 •   Astma, allergiska reaktioner
 •   Diabetes
 •   Epilepsi


   Först på olycka/tillbud (Första hjälpen punkter)
      Vår Blåljuspersonal får alltför ofta komma till olyckor som hade kunnat slutat lyckligare           om mod och kunskap funnits av medtrafikanter som kom först till en olycka.

    Innehåll: Vad har hänt, prioritera och handla på olycksplats enligt L-ABC
      Är platsen säker för er egen skull? El, trafik, brand, fall osv.

 • Vad har hänt. Hur många skadade, antal fordon, var är du?
 • Larma 112.
 • Vem ska prioriteras? Personen i diket som blöder och skriker efter hjälp.. eller?

    - Varje kurstillfälle tar ca 2,5 timmar, beroende på antalet kursdeltagare.

Vad säger lagen?

   

     

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Paragraf 2 & 6 ”Första hjälpen och krisstöd”

Definitioner 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter
1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.
3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kunskaper i första hjälpen 6 §
Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.
(SAM - Systematisk arbetsmiljöarbete)

Dokumentation

Efter utbildningen erhåller ni diplom underskriven av certifierad instruktör och dokumentation till Systematiska Arbetsmiljöarbete SAM som beskriver:

 • Utbildningens innehåll
 • Vilka personer som närvarade på utbildningen
 • När i tiden utbildningen genomfördes
 • Planerad repetition för att uppnå systematik i arbetet och bibehålla önskad kunskapsnivå
 • Samt ett diplom till företaget, som bekräftar vad personalen på arbetsplatsen har lärt sig.

Sammanfattning

Låt HLR bli en självklarhet även i er verksamhet!

Låt oss utbilda er i vad ni behöver göra innan vi når fram till tillbudsplatsen.
HLR-Utbildarna står för all nödvändig utbildningsmaterial såsom dockor och övningshjärtstartare.
Alla tränar på varsina dockor

Pris:

7 800 kr per grupp och utbildningstillfälle. (Inklusive "Först på olycka" & "Akuta sjukdomar")
•    En utbildning tar ca 2,5 timmar.
•    Vi kommer till er på en tid som passar er.

Utan repetition tappar vi modet att agera.

Vi repeterar samtliga punkter.

 • Vad är ett hjärtstopp
 • Varför HLR
 • HLR - Genomförande
 • Hjärtstartare - Scenarieövnignar
 • Akuta sjukdomar
 • Först på olycka/tillbud (Anpassad L-ABC)

Många bra och livsviktiga filmer hittar du på: http://www.dinsakerhet.se/