Vi skiljer oss från andra HLR-utbildare.

När vi ändå har er framför oss vill vi ta tillfället i akt och också bjuda på några "Första Hjälpen" punkter såsom:

 1. Lägga en person i stabilt sidoläge. (En punkt som inte längre ligger med i ordinarie HLR-Utbildning)
 2. Bedöm situationen, säkra olycksplatsen och prioritera.
 3. Akuta sjukdomar. Stroke och Hjärtinfarkt
Utöver detta kan ni mot tidstillägg lägga till punkter som passar er verksamhet:
 1. Yttre blödning med förband                                                      
 2. Klämskada                                                                                          
 3. Brännskada                                                                                        
 4. Inre blödning
 5. Skallskada
 6. Förgiftning & Frätskada
 7. Elolycka
 8. Benbrott
 9. Stukning
 10. Nack- och ryggskada
 11. Drunkning
 12. Bett av djur eller människa
 13. Bukskada
 14. Avsliten kroppsdel
 15. Värmeslag
 16. Nedkylning & Köldskada
 17. Utslagen tand
 18. Urledvridning
 19. Förflyttningsteknik
 20. Näsblod
 21. Motorcykelolycka
 22. Krisstöd

Första Hjälpen